024 6680 9640
TOANHOC VIETNAM Toán ứng dụng - Lý thuyết thông tin
Thử tìm hiểu về vai trò của toán học trong cách mạng công nghiệp 4.0
Thử tìm hiểu về vai trò của toán học trong cách mạng công nghiệp 4.0
Đây là báo cáo rất tâm huyết của GS.TSKH Trần Văn Nhung tại Seminar Hội Toán học Hà Nội tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN ngày...
12.708 Lượt xem
Bài toán thiên niên kỷ P, NP và mối quan hệ giữa chúng
Bài toán thiên niên kỷ P, NP và mối quan hệ giữa chúng
Bài toán P, NP và đặc biệt là mối quan hệ giữa P và NP là một bài toán mở quan trọng trong lý thuyết khoa học máy tính và cũng không sai khi nói rằng...
12.057 Lượt xem
Chat GPT - Sự đột phá về công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Chat GPT - Sự đột phá về công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(Tapchinganhang.gov.vn) - Từ tháng 11/2022, sự xuất hiện của một ứng dụng mới có tên gọi Chat GPT (Chat Generative Pre-training Transformer) - một...
12.150 Lượt xem