024 6680 9640
TOANHOC VIETNAM Thư viện
Hướng dẫn giải bài cuối (Bài 5) kì thi thử vào lớp 10 THPT chuyên năm 2024 - lần 3 Môn Toán chung
Hướng dẫn giải bài cuối (Bài 5) kì thi thử vào lớp 10 THPT chuyên năm 2024 - lần 3 Môn Toán chung
Ngày tạo 16:38 | 12/05/2024
Câu 5 (1 điểm).
Cho các số nguyên dương x, y thay đổi thoả mãn 3x+4y=2025. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=xy.
Cấu trúc đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội
Cấu trúc đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội
Ngày tạo 17:32 | 28/09/2023
Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội những năm gần đây (và cả năm nay) được giữ nguyên cấu trúc. Đây là điểm thuận lợi rất lớn cho thầy cô và học sinh lớp 9 trong việc dạy học và ôn thi.