024 6680 9640
DANH MỤC THÔNG TIN

TOANHOC VIETNAM Giới thiệu
Toán học là một trong những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nó không chỉ làm cho cuộc sống có trật tự và ngăn nắp mà còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng một số phẩm chất nhất định của con người đó là khả năng suy luận, sáng tạo, tư duy trừu tượng hoặc không gian, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và thậm chí cả kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Toán học là cái nôi của mọi sáng tạo, giúp con bạn thông minh hơn. Toán học rèn luyện trí óc của mỗi con người, giúp chúng ta đào sâu suy nghĩ khi đối mặt với những vấn đề phức tạp. Cuộc sống chủ yếu bao gồm các tình huống lựa chọn, cách tiếp cận, lập luận và đối mặt với các vấn đề mà giải pháp phải được tìm ra. Theo nghĩa đó, toán học giúp chúng ta chủ động giải quyết vấn đề thực tế trong cuộc sống thường nhật.

Vì vậy, chúng tôi muốn qua đây cung cấp rộng rãi cho bạn đọc những thông tin, thành tựu nghiên cứu khoa học, kiến thức cập nhật mới nhất trong và ngoài nước để đưa Toán học đến gần hơn với thực tiễn, với cộng đồng!
Trân trọng,