024 6680 9640
THÔNG TIN TOÁN HỌC Lịch sử toán học
Cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng 4
Cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng 4
Ngày tạo 23:30 | 04/05/2023
(Wikipedia.org) - Cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 là một cuộc thi học sinh giỏi hàng năm dành cho học sinh khối 10 và 11 của khu vực phía Nam. Cuộc thi này do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sáng lập và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995.